TRYGGHET VID FASTIGHETSKÖP­ PÅ SVENSKA

Köpprocessen för att köpa fastighet i Spanien är förhållandevis omfattande och kan delas in i flera olika steg. De viktigaste punkterna är:

  • Att du har sett “nota simple” dvs lagfarten hos fastighetsregistret, (Colegio de Registradores) , och kontrollerat följande detaljer:
  • Att fastigheten som säljes stämmer överens med de detaljer som finns registrerade samt att det är säljaren som är registrerad ägare.
  • Att det inte finns några skulder eller krav på egendomen.
  • Att det inte finns några pågående eller startade kommunala och myndighetsbaserade beslutsprocesser där egendomen ingår. Byggnad av ny väg, finns inom en “grön zon” etc.
  • Att du har kontrollerat att tillstånden är i ordning, dvs kort och gott att fastigheten är laglig  och inte är ett svartbygge vilket förekommer på en hel del platser i Spanien. Detta är extra viktigt om du köper nybyggt direkt av fastighetsbolaget. Stadsbyggnadskontoret (Planificación de la ciudad) informerar dig om byggnaden innehar alla tillstånd och licenser. Om fastigheten inte finns i stadsmiljö, dvs om den ligger ute på landsbygden så hittas denna information på aktuellt regionkontor. Det är även viktigt att kontrollera att det finns bygglov.
  • Om du köper en fastighet utanför stadsplanen, bör du få bekräftat att byggnaden registrerats som färdigbyggt av en registrerad arkitekt och registrerad som nybyggt i fastighetsregistret. Denna registrering ska också innehålla detaljer gällande byggbolagets försäkring för eventuella byggfel på byggnadskonstruktionen.
  • Att du gjort en ordentlig besiktning av fastigheten. Detta är dock inte obligatoriskt, men är mest för din egen skull.

• Att du vet egendomens taxeringsvärde samt summan av den extra skatt som tillkommer vid köpet. Kom ihåg att den debiterade skatten baseras på kommunens värdering av fastigheten och inte på köpeskillingen. Precis som i Sverige m.a.o. Denna kontrolleras förhållandevis enkelt via deras onlinetjänst med hjälp av fastighetbeteckning och referensnummer.

ALLMÄNT OM SKATTER PÅ GRAN CANARIA

VAD BETALAR KÖPAREN I ÖVERFÖRINGSAVGIFT VID KÖP?

Köparen betalar 6,5 procent på köpeskillingen, som betalas in till det spanska skatteverket inom en viss tid.

VAD BETALAS I ÅRLIG FASTIGHETSSKATT PÅ GRAN CANARIA?

Du betalar en kommunal fastighetsskatt som beräknas på taxeringsvärdet. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner och ligger mellan 0,4 -1,1 procent. Som icke skatteresident (no residente) betalar du även en statlig skatt som beräknas utifrån en bas på 1,1-2 procent av taxeringsvärdet, och själva skatten är sedan 24-25 procent av denna bas.

VAD BLIR SKATTEN OM JAG SÄLJER MIN BOSTAD I SPANIEN?

Är du bosatt och skattepliktig (residente) i Spanien beskattas din kapitalvinst med 19-23 procent under 2016. Om du istället är skattepliktig i Sverige (no residente) beskattas din kapitalvinst med  22 procent från 2016 men du får göra avräkning med den spanska skatten mot din svenska skatt. Vi rekommenderar vi att du tar hjälp av en skatteexpert för att upprätta deklarationen.

VAD SKER OM VI SKILJER OSS OCH ÄGER EN BOSTAD PÅ GRAN CANARIA?

Efter två års boende i annat land gäller det landets regler vid skilsmässa. Viktigt att prata med jurist för att ta reda på vad som gäller enligt spansk rätt och hur du kan påverka detta.

BETALAR JAG FASTIGHETSSKATT ÄVEN I SVERIGE PÅ MIN BOSTAD PÅ GRAN CANARIA?

Nej, bostäder utomlands är från den  1 januari 2008 inte skattepliktiga för fastighetsskatt. Den nuvarande kommunala fastighetsavgiften gäller inte för bostäder utomlands.

ARVSSKATT

I Spanien finns fortfarande arvsskatten kvar och dina efterlevande betalar arvsskatt . För mer information, kontakta oss. Vi kan hjälpa till med att upprätta testamente som gäller i Sverige, eller i Spanien.

BETALA LÖPANDE KOSTNADER PÅ MIN BOSTAD JAG KÖPT ?

Vi rekommenderar dig att öppna ett konto i en spansk bank och skaffa autogiro och internetbank.

HUR BETALAR JAG FÖR MITT HUSKÖP?
Vid alla överlåtelser av bostäder upprättas och undertecknas ett s.k. privat köpekontrakt eller handpenningsavtal mellan köpare och säljare, och för begagnade bostäder är handpenningens storlek normalt 10 procent av överenskommen köpeskilling. För nyproduktion gäller normalt en handpenning eller bokningsavgift om 3 000-6 000 EUR. Slutbetalning dvs återstående belopp betalas i samband med tillträdet. Lagfarten överlåtes till köparen hos en Notarie, som alltid utfärdar lagfartshandlingen i Spanien.

NIE-nummer  NIE-nummer står för Número de Identidad de Extranjero – i princip ”ID nummer för utlänningar”. Det är ett unikt nummer för dig utfärdat av polisen. Enligt spansk lag behöver du detta nummer om du är här i 3 månader eller mer,  gäller även om du ska köpa bostad eller fordon. Om du ska skaffa bankkonto, betala skatt, hyra lägenhet m.m. Alla EU medborgare kan få ett NIE-nummer som varar i 3 månader med bara sitt pass. För ett längre varande NIE-nummer måste du uppfylla vissa krav som visar att du klarar dig ekonomiskt (t.ex att du har jobb eller studerar, att du har pengar så du klarar dig och sjukförsäkring om något skulle hända etc). Endast ett nummer utfärdas per person, och förblir för alltid detsamma.

ALLMÄNT ATT TÄNKA PÅ

En lägenhet i Spanien är alltid fast egendom. Bostadsrätter är inget som finns i Spanien, utan det är s.k. ägarlägenheter. Lägenheter, radhus, lokaler och i vissa fall fristående villor ingår dock i vissa fall i en samfällighetsförening, s.k. Comunidad de Propietarios, Som förvaltar allmänna områden, som t.e.x. trädgård, poolområde, fasad, trappuppgång, renhållning.

I Spanien har köparen en större undersökningsplikt än i Sverige (där säljaren har upplysningsplikt). Det är därför extra viktigt att anlita juridisk hjälp. Vi rekommenderar också att man låter en fackman utföra en besiktning av fastigheten.

De allra flesta skatter och avgifter följer egendomen, vilket betyder att man som ny ägare kan bli tvungen att betala säljarens gamla skulder, precis som i Sverige.

En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att allmänna register inte samkör sin information på samma sätt som i Sverige. Man måste själv kontrollera status hos varje enskild myndighet. Exempelvis lagfart, befintliga lån, obetalda skatter, bygglov, eventuella skulder hos el- och vattenbolag samt hos samfällighetsföreningen (Comunidad) m.m.

VÅR JURIDISKA PARTNER-PÅ SVENSKA

Tveka inte att  maila till  vår handplockade samarbetspartner, här på Gran Canaria. Oavsett frågor som rör fastighetsköp, skatter och fastighetsjuridik samt frågor om din undersökningsplikt som köpare. Maila till info@svenskmakl.se

Svar erhålles oftast inom 24 timmar, på svenska.

Nyttiga länkar Hur man deklarerar sin fastighet i Spanien. Klicka här.

Sjukersättning vid korta vistelser. Klicka här.

Gilla vår sida på Facebook. Klicka här.